Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Музика
03.07.2020 г.
(09.09.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 09.09.2020 г. от 13:00 ч. в 505 семинарна зала, нова сграда.
09.09.2020 г.