Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Приложна и институционална социология
29.05.2020 г.
(15.07.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.07.2020 г. от 14:00 ч. в зала "Компас", ректорат.