Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Общо езикознание и история на българския език
01.06.2020 г.
(13.07.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 13.07.2020 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, ректорат.