Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Миграция, граничен контрол и антитероризъм
Политически науки и национална сигурност
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
11.11.2020 г.
(15.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 15.01.2021 Г. от 10:00 ч.
https://meet.jit.si/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2