Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Биология на развитието
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.
17.12.2020 г.
(15.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 15.01.2021 г. от 09:00 ч.
https://meet.uni-plovdiv.bg/Cvetelina