Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Физика
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
09.12.2020 г.
(15.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 15.01.2021 г. от 15:00 ч.
https://meet.google.com/crx-sdpu-zbk