Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Гражданскоправни науки
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.
11.12.2020 г.
(21.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 21.01.2021г. от 11:00 ч.
https://meet.google.com/lookup/ddruvpyqis