Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на тялото
Социология и наука за човека
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.
14.12.2020 г.
(29.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 29.01.2021 г. от 14:00 ч.
http://meet.google.com/ktu-fzrd-wtx