Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - Историческа лингвистика
Руска филология
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
14.12.2020 г.
(14.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 14.01.2021 г. от 13:30 ч.
https://meet.google.com/est-jneo-cdb