Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - съвременен чешки език
Славистика
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
14.12.2020 г.
(20.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 20.01.2021 г. от 14:00 ч.
meet.google.com/ygo-adqi-oat