Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
История на литературата и сравнително литературозн.
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
14.12.2020 г.
(12.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 12.01.2021 г. от 12:00 ч.
https://uni-freiburg.zoom.us/j/86005975013