Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси
Финанси и счетоводство
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
30.11.2020 г.
(29.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 29.01.2021 г. от 13:00 ч.
meet.google.com/nto-ircy-gwv