Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Гражданскоправни науки
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.
18.12.2020 г.
(31.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 31.01.2021 г. от 11.00 ч. https://meet.google.com/lookup/hkzrgk5s6i