Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език - Съвременен български език, Лексикология
Български език
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
14.12.2020 г.
(15.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 15.01.2021 г. от 14:00 ч.
http://meet.google.com/hxk-ybct-owk