Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Музика
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.
10.11.2020 г.
(20.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 20.01.2021г. от 14.15 ч. https://meet.google.com/iva-aszk-rfj