Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Романистика и германистика
02.06.2020 г.
(10.07.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 10.07.2020 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, ректорат.