Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Управление и количествени методи в икономиката
14.01.2020 г.
(27.02.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.02.2020 г. от 14:00 ч. в стая 126, ректорат.
27.02.2020 г.