Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Биохимия и микробиология
17.12.2019 г.
(25.02.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
25.02.2020 г.