Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Етнология
15.11.2019 г.
(14.02.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.02.2020 г. от 14:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
14.02.2020 г.