Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Български език
31.07.2019 г.
(12.11.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.11.2019 г. от 14:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
12.11.2019 г.