Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Теория и методика на физическото възпитание и спорт
12.07.2019 г.
(18.09.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.09.2019 г. от 12:00 ч. в кабинет № 24, ректорат.
18.09.2019 г.