Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Общо езикознание и история на българския език
17.06.2019 г.
(16.09.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 16.09.2019 г. от 11:30 ч. в заседателна зала, ректорат.
16.09.2019 г.