Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Социология и наука за човека
20.05.2019 г.
(09.07.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 09.07.2019 г. от 11:00 ч. в аудитория № 17, ул. "Костаки Пеев" № 21.
09.07.2019 г.