Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Романистика и германистика
11.06.2019 г.
(08.07.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 08.07.2019 г. от 13:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
08.07.2019 г.