Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Образователни технологии
11.06.2019 г.
(09.07.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 09.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
09.07.2019 г.