Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Английска филология
12.06.2019 г.
(08.07.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 08.07.2019 г. от 15:00 ч. в семинарна зала № 10, ректорат.
08.07.2019 г.