Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително литературознание)
История на литературата и сравнително литературозн.
02.05.2019 г.
(10.07.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 10.07.2019 г. от 14:15 ч. в зала "Компас", ректорат.
10.07.2019 г.