Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Български език
11.06.2019 г.
(11.07.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 11.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала „Компас“, ректорат
11.07.2019 г.