Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Биохимия и микробиология
23.04.2019 г.
(10.07.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 10.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
10.07.2019 г.