Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Педагогика и управление на образованието
08.05.2019 г.
(26.06.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.06.2019 г. от 12:00 ч. заседателна зала, нова сграда.
26.06.2019 г.