Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
ЕКИТ
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
16.10.2019 г.
(28.11.2019 г.) Публичната лекция ще се проведе на 28.11.2019 г. от 13:30 ч. в компютърна зала № 315, ет. 3, ректорат.