Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Начална училищна педагогика
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
01.10.2019 г.
(20.12.2019 г.) Публичната лекция ще се проведе на 20.12.2019 г. от 16:00 ч. в семинарна зала № 405, нова сграда.