Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Образователни технологии
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
20.11.2019 г.
(12.02.2020 г.) Публичната лекция ще се проведе на 12.02.2020 г. от 14:00 ч. в зала "Компас", ректорат.