Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 3 от 3 намерени!

Процедурa
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 21.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.03.2018 г.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Начална дата: 18.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 12.03.2018 г.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата
Катедра: Славистика
Начална дата: 14.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 22.02.2018 г.