Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Биология на развитието
13.03.2019 г.
(10.05.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 10.05.2019 г. от 14:00 ч. в аудитория № 15, Биологически факултет.
10.05.2019 г.