Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Управление и количествени методи в икономиката
11.03.2019 г.
(10.05.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 10.05.2019 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
10.05.2019 г.