Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
ЕКИТ
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
15.07.2019 г.