Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство: технологични модели на преподаването по инструмент – акордеон
Музика
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
01.10.2019 г.