Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Изчислителна математика
Приложна математика и моделиране
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
02.10.2019 г.
(07.11.2019 г.) Публичната лекция ще се проведе на 07.11.2019 г. от 11:30 ч. в комплекс "Камелия" - Пампорово.