Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски литератури
Славистика
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
14.10.2019 г.
(28.11.2019 г.) Публичната лекция ще се проведе на 28.11.2019 г. от 16:00 ч. в зала "Компас", ректорат.