Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (История на българския език)
Общо езикознание и история на българския език
01.02.2011 г.
01.05.2011 г.
04.07.2011 г.
(07.02.2012 г.) от 13:00 часа в 8-ма семинарна зала, ректорат.