Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Етнология
23.11.2018 г.
(15.02.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.02.2019 г. от 13:00 ч. в аудитория № 17, ул. "Костаки Пеев" № 21.
15.02.2019 г.