Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата
Етнология
23.11.2018 г.
(06.02.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 06.02.2019 г. от 14:00 ч. в аудитория № 18, ул. "Костаки Пеев" № 21.
06.02.2019 г.