Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Социология и наука за човека
19.11.2018 г.
(04.02.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 04.02.2019 г. от 10:00 ч. в аудитория № 19, ул. "Костаки Пеев" № 21.
04.02.2019 г.