Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Наказателноправни науки
31.10.2018 г.
(20.12.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.12.2018 г. от 13:00 ч. в гр. София, ул. "Дондуков" № 11, ет. 9, заседателна зала.
20.12.2018 г.