Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


8 Изкуства
8.2 Изобразително изкуство
Живопис и цветознание
Естетическо възпитание
20.11.2018 г.
20.02.2019 г.
27.06.2019 г.
(30.10.2019 г.) Публичната лекция ще се проведе на 30.10.2019 г. от 16:30 ч. в семинарна зала № 316, нова сграда.