Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


8 Изкуства
8.2 Изобразително изкуство
Живопис и цветознание
Естетическо възпитание
20.11.2018 г.
20.02.2019 г.
27.06.2019 г.