Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Международно право, международни отношения и право на Европейския съюз (закрита)
13.07.2018 г.
(12.10.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.10.2018 г. от 15:00 ч. в Институт за държавата и правото на БАН, гр. София, ул. "Сердика" № 4.
12.10.2018 г.