Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Социология и наука за човека
27.04.2018 г.
(04.07.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 04.07.2018 г. от 11:00 ч. в аудитория № 16, ул. "Костаки Пеев" № 21.
04.07.2018 г.