Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Органична химия
27.04.2018 г.
(05.07.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 05.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
05.07.2018 г.