Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Физиология на растенията и молекулярна биология
12.01.2018 г.
(20.02.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.02.2018 г. от 13:00 ч. в зала "Европа", Биологическия факултет.
20.02.2018 г.